top of page

FYSTESTER

PRIS*

BESKRIVNING

Fystest BAS

(80 min)

2195 kr

Kroppskomposition Inbody 770, Laktattest, Hb & Hematokrit, Blodtryck. Analys av testledare

Fystest PREMIUM

(100 min)

2795 kr

Kroppskomposition Inbody 770, Laktattest, Hb & Hematokrit, Blodtryck, VO2max, Analys av testledare

Fystest BAS

+ Triathlon (120 min)

2895 kr

Kroppskomposition Inbody 770, Laktattest, Hb & Hematokrit, Blodtryck. Analys av testledare.

Notera att vissa tester görs flera gånger i samband med testning, ex. laktattest både vid cykel- och löptest.

Bokning av Test

All tidsbokning för privatpersoner sker via Boka Direkt:

Företagare

Kontakta oss så anpassar vi ett paket för hela företaget, ledningsgruppen eller utvalda medarbetare.

E-post: oliver@halmstadfystester.se

Telefon: 035 241 19 20

Testledare (Oliver): 0734 23 38 44

Fystest PREMIUM

+ Triathlon (150min)

3495 kr

Kroppskomposition Inbody 770, Laktattest, Hb & Hematokrit, Blodtryck, VO2max, Analys av testledare.

Notera att vissa tester görs flera gånger i samband med testning, ex. laktattest både vid cykel- och löptest.

Kroppskomposition

Mäter kroppens sammansättning där du på en detaljerad nivå får status på bland annat kroppsfett, viceralt fett, muskelmassa, muskelbalans, proteiner, mineraler mm. För mätning av kroppskomposition använder vi Inbody 770 med mycket hög mätnoggrannhet.

 

Bokas endast via våra tester Fys-/Hälsotest BAS och Fys-/Hälsotest PREMIUM.

Laktattest

(50 min)

1695 kr

Laktattest

+ Triathlon (90 min)

2395 kr

Om du har koll på din laktatkurva och puls kan du med stor precision skräddarsy dina träningsprogram för bästa effekt över tid. Testet ger en överblick över vilka intensitetszoner du bör prioritera i din träning (idrottsspecifikt). Testet anpassas efter din individuella nivå. Testning sker med laktat blodprovstagning i samband med grenspecifikt utövande.

 

Analysen lämpar sig för alla som vill effektivisera sin träning.

VO2max

(40 min)

1595 kr

Testet ger dig vetskap om din maximala syreupptagningsförmåga. I kombination med exempelvis laktattester erhåller du information som gör att du kan skräddarsy träningsprogram efter dina förutsättningar och få maximal effekt. Med upprepade mätningar ser du hur din träning påverkar din kapacitet och även riktning för hur du kan jobba fysiskt för att maximera din prestation.

 

Detta test lämpar sig för dig som är van att ta ut dig, men också för dig som vill följa upp din träning löpande för att se din utveckling.

 

Innan VO2max testet mäter vi ditt blodlaktat i vila, samt mätning av blodvärde (Hb).

Hb & Hematokrittest

Hb värden och hematokrit

Ett enkelt test via blodprov utesluter i första hand järnbrist. Har du för lågt Hb-värde kan det bland annat påverka din kondition på ett negativt sätt.

 

Genomförs i våra paket Fystest BAS och PREMIUM.

* Samtliga priser inklusive moms.

bottom of page