Hej FÖRETAGARE!

Flertalet företag använder redan oss och vår testverksamhet för att säkerställa sitt hälsoarbete och skapa en attraktiv arbetssituation för sina medarbetare. Genom enkla och precisa tester kan vi ge era medarbetare svar på de viktigaste frågorna kring deras hälsa. Välmående personal innebär inte minst både högre produktivitet och lägre sjuktal!

Varför ska man testa sig hos Halmstad Fystester?

Hälsotester är första steget i en framgångsrik satsning på din hälsa. Utan hälsotester vet du varken ditt nuläge, vad du behöver utveckla eller om hälsoarbetet ger det resultat du vill ha. Genom att med tester undersöka de viktigaste hälsovariablerna kan du dessutom fastställa eller utesluta allvarliga hälsorisker som kan komma att påverka dig på kort och lång sikt.

Vi rekommenderar att ni börjar med vårt baspaket för företag som snabbt och precist testar rörelseförmåga, kroppssammansättning, blodtryck samt utvärderar fysisk och psykisk livskvalité (1595:- ex moms per person). 

Hur gör vi?

 

Testerna görs antingen i samband med konferensupplägg (på Halmstad Golfarena) eller som enskilda bokningar. Se exempel på upplägg på denna sida. Kontakta oss så anpassar vi ett paket för hela företaget, ledningsgruppen eller utvalda medarbetare.

Testledare (Oliver): 0734 23 38 44

KOnferens Hållbara medarbetare.jpg
KronBee Hälsoambassadör.jpg