top of page
Sök
  • Skribentens bildOliver Larsson

Detta är vad din kropp behöver!

”Främjandet av goda levnadsvanor är livsviktigt och vi uppmanar verksamheter som bidrar till att få människor i rörelse, att agera!” - Läkartidningen


Enbart 5% av primärvårdens patienter får stöd för att öka sin fysiska aktivitet trots att 34% av befolkningen är otillräckligt fysiskt aktiv. Detta trots att hälsovinsterna från fysisk aktivitet är välkända, att riktlinjerna för fysisk aktivitet nyligen uppdaterats och den rekommenderade mängden ökats markant.


Hårda fakta;


- Vi kan med säkerhet säga att övervikt/fetma ökar risken att bli smittad i covid-19 och att fysisk aktivitet i detta fall kan verka förebyggande!


- Personer som var regelbundet fysiskt aktiva minst 150 min/vecka innan insjuknande hade halverad risk för sjukhusinläggning och intensivvård p.g.a covid-19.


- Fysiskt inaktiva personer hade 2,5 gånger högre risk att dö i covid-19 jämfört med dom som rörde sig minst 150 min/vecka. (Hög ålder innebar en än högre risk än fysisk inaktivitet för allvarligt utfall av covid-19).


- God kondition enligt cykeltest har samband med minskad risk för att dö i covid-19.


- God kondition eller


muskelstyrka är också relaterade till minskad risk för sjukhusinläggning vid covid-19 OAVSETT andra levnadsvanor, sjukdomar och BMI.


- Regelbundet fysiskt aktiva personer har över 30 procent minskad risk att drabbas av infektionssjukdomar.


Detta är en sammanfattning av en artikel på läkartidningen.se skriven av forskare inom fysioterapi, idrottsfysiologi, folkhälsovetenskap och arbetsfysiologi. För bakgrundsfakta bör du själv gå in och läsa förstahandskällorna de använt. Mer om detta kan du läsa på https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/07/fysisk-aktivitet-den-tredje-vaccinationsdosen/ .


Om du vill mäta av din nuvarande status eller mäta om din träning ger de resultat du vill ha, då är du välkommen till oss för ditt nästa test!


78 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page